Master-presentasjon Bjørnar Hallaråker Røsvik 

Bjørnar Halleråker Røsvik presenterer sin mastergradsoppgave i havteknologi:
«Multidisciplinary Moorings in the Arctic and Coastal Areas»

Onsdag 29. juni, kl. 10:15 – rom 292, IFT Allegaten 55

For å observere langtidsendringer i havet er det viktig med forankrede observasjonssystem for å få pålitelige målinger. Bjørnar H. Røsvik har undersøkt hvordan ulike utforminger av forskningsrigger påvirker hvordan målesystemet beveger seg i vannet. Han har sammenliknet observert riggbevegelse fra UNDER-ICE eksperimentet i Arktis med simuleringer av riggbevegelsen. Simuleringen har blitt utført ved hjelp av data fra havmodellen GECCO og observert strømdata. I tillegg har Bjørnar arbeidet med design, utsetting og opptak av en multidisiplinær forskningsrigg nær et akvakulturanlegg, og analyse av måleresultat og riggbevegelse fra denne. 

Mastergradsprosjektet er gjennomført i nært samarbeid med NERSC og Hanne Sagen (veileder) og Espen Storheim. Thore C. Thuestad ved HVL og Camilla Sætre ved UiB har vært biveiledere.

Presentasjonen er åpen for tilhørere. Det vil også være mulig å følge presentasjonen digitalt, ta kontakt med Camilla Sætre camilla.satre@uib.no for lenke.
Presentasjonen vil være på norsk.