SFI Smart Ocean

News

Fysisk åpningssermoni

Denne uken avholdt SFI Smart Ocean sin første fysiske samling på Havobservasjonslaboratoriet. Viserektor Gottfried Greve fikk æren av å markere anledningen med en symbolsk kabelkutting

Read More »

Department of physics and technology
University of Bergen
Allégaten 55, 5007 Bergen, Norway